Årsmøde 2010. tirsdag den 2. februar 2010.

Seniorsektionen – beretning for 2009

 

Hvor Bjælke-stuen Lyngby.

 

Ved udgangen af 2009 var vi 277 medlemmer af seniorsektionen, mod 259 i 2008

 

 

Vi har igen haft 15 arrangementer. I alt har 884 (778) deltaget, det var 617 medlemmer (569) og 267 ledsagere.(209)

 

Inden den globale opvarmning topper, har vi planer om at nå 1000 deltagere. Det hjælper IBM os måske med, med den fart de pt sender folk på pension.

 

Klubben har likviditetsproblemer, som de måske vil løse ved at forhøje det ordinære klubkontingent på kr. 10.- pr. måned. Jeg håber ikke dette vil give anledning til en medlemsflugt fra seniorsektionen.

 

Vi kan ikke love at vi kan undgå løntræk, såfremt man melder fra et arrangement i sidste øjeblik. Men vi forsøger at være så fleksible som muligt.

 

Vi er godt klar over at I ikke kun deltager for arrangementet skyld, men også for det sociale samvær med gamle kolleger, derfor har vi holdt fast ved en form for spisning hver gang.

Det gør ikke arrangementerne billigere, men forhåbentlig hyggeligere. Og jeg skal gentage, at det er et krav for at modtage tilskud fra klubben, at ledsagere betaler kostprisen.

 

Det første arrangement i 2009 var Årsmødet på PH-cafeen. Det var et udmærket lokale, men servicen ved den efterfølgende buffet var nok lidt i underkanten af det forventede, derfor er vi i år flyttet til Lyngby.

 

Vi forsøgte på årsmødet at få lidt hjælp til den nyetablerede hjemmeside, det lykkedes ikke, men vi fik lidt kritik af hjemmesidens læsbarhed, det rettede vi samme dag. Jeg håber I ser på hjemmesiden med jævne mellemrum. Der er netop lagt et indlæg ind fra Søren Duus Østergaard, det vil han selv kommentere senere i dag. Der deltog 70 medlemmer i årsmødet.

 

I februar havde Leif arrangeret et besøg i DR-byen der deltog 75 og han havde en venteliste, så der blev arrangeret et ekstra besøg, med 27 deltagere. Disse 2 besøg drejede sig om produktionsafdelingerne, hvor vi kunne undres over, hvor lidt plads der er i nogle af studierne, uden at man tænker over det når man ser udsendelserne. Efterfølgende spisning i DR-byens restaurant.

 

Men man kan også besøge Koncertsalene, det arrangerede Leif så i marts. Igen med 75 deltagere.

 

I april havde vi Grundtvigs kirke på programmet. Det blev igen til 2 arrangementer med hennholdsvis Leif og Frede som arrangører. Mange har sikkert kørt forbi kirken uden at have set det imponerende bygningsværk. Det blev fortalt at der var gået 5mio mursten til byggeriet. Imponerende og at man så lige kunne ramme 5 mio. Her deltog 29 og 32 til de 2 rundvisninger med efterfølgende smørrebrød på Cafe Bjerget.

 

I april nåede vi også et besøg i det nye Skuespilhus som Lena arrangerede for 78 deltagere, igen et imponerende bygningsværk med en meget flot udsigt over havnen.

 

Maj måned var det tid for byvandring med Mylius Thomsen, denne gang på Christianshavn hvor 49 deltog også i den efterfølgende spisning på Færge Cafeen..

 

Også i Maj gentog Leif sidste års besøg på Politigården med efterfølgende spisning på Rio Bravo her deltog 32.

 

I juni gentog Leif turen til DR-byens koncertsale, denne gang for 25 deltagere og med mulighed for at overvære en koncert..

 

I august havde Frede arrangeret skovtur til Stevns, med besøg på Stevnsfortet. 82 deltog. Det er mange og derfor var det vanskeligt at overholde tidsplanen. Men vi fik en rundtur i fortet med de lange gange boret ind i klintens kridt. Guiderne var tidligere ansatte, de var meget engagerede, hvilket også var med til at tidsplanen skred. De fortalt om deres oplevelser i den kolde krig. Vi sluttede af på traktørstedet Højeruplund ved Højerup Kirke

 

I september havde Lena arrangeret en kanalrundfart med Peter Olesen. Det tiltrak 91, som første fik middag på Nyhavns Færge kro og derefter til søs med en engageret hurtigsnakkende Peter Olesen, som havde ønsket, at vi skulle afslutte turen, når mørket var faldet på. Det gav et godt indtryk af, hvad der var belyst og især ikke belyst, som Peter kunne ønske sig.

 

I oktober havde Frede arrangeret en tur til Teknisk museum i Helsingør, her deltog 43 og sikkert mange af deltagerne fik en nostalgisk oplevelse af fordums tiders elektronik.

 

I november var det Frede, som havde et besøg i Nordeas hovedkontor på havnefronten på Christianshavn. Her fik 39 set bygningerne fra kælder til top, og vi fik hørt om bankens syn på den økonomiske situation og deres egen strategi. Banken var vært ved et glas vin og sandwich.

 

Traditionen tro afsluttede vi året med en Julefrokost den 1. december. Vi plejer at have frokosten i den anden uge af december, men det kunne ikke lade sig gøre p.g.a. klimakonferencen??? Der deltog 137, som drak 380 øl og 9 flasker vin. Maden var som sædvanlig til flere kokkehuer, tror jeg de fleste synes. For at holde prisen nede, havde jeg tilladt mig at stryge kaffen, men det kostede 29 øl og 4 flasker vin i forhold til 2008.

 

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre fordi jeg har 3 meget energiske kolleger i sektionsledelsen, derfor vil jeg gerne sige en stor tak for til Lena Frede og Leif. Vi har kun afholdt 2 møder i løbet af året, hvor vi hver især er kommet med ideer, resten er sket via internettet.

Hanne Rasmussen har igen i 2009 fotograferet ved mange af arrangementerne, det er de billeder I netop har set, og som I også kan finde på vor hjemmeside. Det skal hun også takkes for.

Og så selvfølgelig en tak til alle der med højt humør har deltaget i arrangementerne.

 

 Økonomien – Regnskab 2009.

 

De samlede arrangementsudgifter udgør                                            kr. 234.716,00

 

Hjemmesiden har kostet                                                                      kr.        480,00

 

Deltagerne har betalt                                                                           kr. 138.695,00

 

Det giver en netto udgift på                                                                kr    96.501,00

 

Som er blevet dækket af månedskontingentet på                               kr.   56.214,00

 

Samt et tilskud fra IBM                                                                      kr.   51.000,00

 

Det giver et overskud på    .                                                                Kr.  10.713,00