”Absalon bygged borg ved Havn”

 

        Det var første linje i en lille hyldestsang på to korte vers, skrevet i 1800-tallet af en næsten glemt forfatter og politiker Poul Frederik Barfod.

 

Den faldt mig ind, den onsdag formiddag i marts, da biskop Absalon sad med stridsøksen i hånd på sin stridshingst ovre på Højbro Plads og holdt øje med Seniorsektionens andethold. Vi stod uden for hovedindgangen til Christiansborg Slot og ventede på at komme ned og opleve hans slotsruiner - i en stiv østenkuling, der fik dagens 4 plusgrader til at føles som 10 graders frost.

        Så det kunne ikke gå hurtigt nok med at komme ned under jorden med Lena Finch i spidsen og af vores guide Morten få fortalt noget Danmarkshistorie og lidt om alle slottene, det  efterfølgende Københavns Slot (det finder man også ruiner af dernede) plus de 3 gange Christiansborg  Slot på Slotsholmen.  

 

Borgen plus 4 slotte samme sted       

        For at give læserne et kronologisk overblik: Absalons Borg stod færdigt i 1167 og blev nedrevet i 1368. Få år senere byggede man Københavns Slot, som i 1400-tallet blev kongelig residens. Det blev nedrevet i 1731. Det første Christiansborg blev opført 1734-45. Hovedbygningen nedbrændte 1794 (herefter blev Amalienborg kongelig residens). Det andet Christiansborg stod færdigt i 1823 og havde bl.a. fået tilføjet Slotskirken, der i dag er kongehusets kirke.

        I 1884 nedbrændte slottet, dog bevaredes kirken og andre sidebygninger. Først i 1907-28 opførtes den bygning, vi kender i dag og som visse steder hviler på ruiner fra tidligere slotte på stedet. Bl.a. finder man nede blandt ruinerne grundstenen til det nuværende slot med de indhuggede tre ord REX-LEX-JUS – der står for grundlovens vigtigste begreber: den udøvende, lovgivende og dømmende magt.

        Det underjordiske område under Christiansborg Slot er et stort, næsten cirkulært område, hvis diameter rækker fra rytterstatuen med Frederik 7. ovenover til rytterstatuen med Christian 9. i slotsgåden bag hovedbygningen. Der er et indre cirkulært område på godt og vel 50 m, der passer til Absalons Borgs ydre ringmur og et større cirkulært område udenom, der passer til Københavns Slot med Blåtårn. (Det var her Caroline Mathilde sad indespærret i 21 år for sin medvirken ved Corfitz Ulfeldts forræderi). Dette. porttårn har stået lige en anelse til højre for Frederik.7.          

        Stensætningerne og murresterne – inklusive 43 meter af Absalons ringmur – er mange, og man har med farvede lyssætninger, enkelte tableauer og figurer klædt i datidens daglige og præstelige dragter søgt at skabe et skær af dagligdagen og kirkelivet.

 

Stridsmand og ærkebiskop

        Og Absalon! Han var født til noget stort. Hans farfar var Skjalm Hvide. Hans far, Asser Rig, var en af rigets mægtigste mænd. Absalon blev født i stormandsgården i Fjenneslev i 1128. Han og hans broder Esbern blev fostbrødre med den forældreløse Valdemar, hvis afdøde fader var Knud Lavard.

        Absalon var som den yngste af sønnerne prædestineret til at gøre karriere inden for den katolske kirke. Han blev som 18-årig sendt til Paris og fik der 10 års teologisk uddannelse. Valdemar blev konge i 1157 som Valdemar den Store, og det fik stor betydning for Absalon. Kongen gjorde ham til biskop i Roskilde og gav ham i 1160’erne landsbyen Havn og omliggende byer som len, der nogle år senere blev kendt som København. Han blev i 1178 ærkebiskop i Lund men kom bl.a. i åben konfrontation med de østdanske borgere, hvis oprør han brutalt kuede med velvillig bistand af de skånske stormænd.

        Her så man den anden side, den krigeriske, af Absalon, som også hjalp Valdemar den Store med at banke de vendiske sørøvere og deres landsmænd, bl.a. på Rügen, i dele af Pommern og i .byen Arkona med afguden Svantevit.

 

Endnu en brand og genopbygning 

        Absalon døde i 1201 som højt hædret stormand. Men han fik dog først sin rytterstatue på Højbro Plads i 1901 – syv hundrede år senere. Til alt held var man samtidig med det nye Christiansborg i gang med at bygge byens nye rådhus. Der satte man ham endnu et minde. Højt oppe på facaden kan man i dag se den forgyldte, biskoppelige herre i fuldt skrud..

Han var – og er – af mange grunde ikke til at overse i byens og landets historie.      

        Efter slotsruinerne tog Morten guide os med over i den fra 2. Christiansborg-brand overlevede slotskirke. Den brændte dog ned (Slotstraditionerne tro!) nytårsaften 1992, denne gang på grund af et fjols, som ulovligt affyrede en nødraket, der landede på kirketaget.

        Men kongehusets kirke blev for mange millioner kroner genopbygget til sit oprindelige meget smukke ydre og indre, som det vil føre for vidt her at gå i detaljer om (se Hanne Rasmussens billeder under ”Link”) Kirken anvendes sjældent; den kendteste anvendelse er gudstjenesten i forbindelse med Folketingets åbning første tirsdag i oktober.

 

Efterskrift

         Således historisk og kulturelt berigede kunne vi sige tak til Morten guide for et par spændende   timer og begive os over til en restaurant ved Nikolaj Kirke og der nyde en god frokost med et glas øl, vin eller vand. Vi kunne glæde os over, at også den slags stadig vil blive delvis dækket af klubbens relativt beskedne, årlige tilskud. Det fik vi seniorer lov at beholde - med Lars Mikkelgaard-Jensens indgriben – trods klubbens besluttede vedtægtsændringer på generalforsamlingen i februar. Det blev der vist også talt om under hyggesnakken ved bordene!

 

Erik Aagesen

Klubmedlem i 54 år