Årsmøde 2011. tirsdag den 25.januar

 

Seniorsektionen – beretning for 2010

 

Hvor: Bjælke-stuen Lyngby.

 

Ved udgangen af 2010 var vi 280 medlemmer af seniorsektionen, mod 277 i 2009. Trods en rimelig stor tilgang af nye medlemmer har vi i 2010 særlig mærket at vi er en seniorsektion, da vi har set flere dødsfald blandt medlemmerne.

 

Tidligere år fik vi ikke meddelelse fra IBM klubben, når et medlem var afgået ved døden, men det begyndte vi at få i sidste halvdel af 2010.

 

Vi er således blevet informeret om at følgende er afgået ved døden:

Merete Frederiksen, Carsten Taanum, Thorkild Fougner, Bjarne Pedersen, Anni Elming , Jens Sundby, Jørgen Christensen og Just Andersen.

 

Dem vil vi savne.

 

Vi har i 2010 haft 12 arrangementer med 632 deltagere. I 2009 havde vi 15 arrangementer med 884 deltagere.

 

Jeg havde ellers forventet at vi ville nå op på 1000 deltagere i 2010.

 

Så det ser ud, som om vi også mærker finanskrisen, eller også er vore tilbud ikke gode nok. Men vi kan dog undskylde med at vi foruden de to store arrangementer skovtur og julefrokost i 2009 havde turen Peter Olesen på havnerundfart, hvor der deltog ca. 100

 

Men igen i år kan vi se, at det kun er en tredjedel af vore medlemmer, der deltager i arrangementerne.

 

Så vi takker de 2/3 af medlemmerne, for deres venlige deltagelse i, at vi kan undgå den kontingentstigning, som vi truede lidt med på sidste årsmøde.

 

Vi har uventet fået problemer med klubnyt til medlemmer uden mailadresse. Den person i IBM som pakkede dem, er rejst. Og verdensfirmaet har indtil videre ikke været i stand til at finde en løsning.

Det er sikkert ikke udfordrende nok at pakke kuverter og labellisere dem. Jeg er først blevet informeret om det i sidste uge af Lise Hindsbøl, så vi vil arbejde på en løsning.

 

Men da alle sektionerne har et problem, synes jeg det er klubben som må komme med en løsning. For seniorsektionens vedkommende er det 22 medlemmer, det drejer sig om, så måske var den letteste løsning en telefonkæde eller hvad?

 

Hvad der yderligere skete i sidste uge, vender jeg senere tilbage til.

 

Hvis vi havde haft nogle vedtægter, så var årsmødet sikkert ikke lovligt indkaldt, når ikke alle var indkaldt.

 

 

Nu bliver jeg nødt til at remse alle vore arrangementer op, det er ikke for at rose os selv, men fordi I skal se nogen af de fine fotos, som Hanne Rasmussen har taget. Jeg nyder dem selv, hver gang jeg går ind på hjemmesiden.

 

2010 startede med et arrangement af Lena Finch med besøg på Davids samling, som netop havde indviet en renovering af sine lokaler. Her deltog 37.

 

Det er stadig vanskeligt at få et mødelokale uden at skulle betale leje. Det skal vi ikke her i Bjælkestuen, så derfor holdt årsmøde 2010 her og derfor er vi her igen.

58 deltog sidste år.

 

I februar havde Frede Miller arrangeret besøg i Planetariet, her deltog 39.

 

I marts havde Leif arrangeret besøg på Amalienborg Frederik den VIII palæ, det blev til 2 hold i alt 51.

 

I April sørgede Frede for at vi så Det Kgl. Teaters produktions hus på Holmen, der deltog 45.

 

Maj er byvandrings måneden. Igen med Allan Mylius Thomsen på Vesterbro med besøg på listige steder og Frida. Leif styrede de 50, som deltog.

 

I juni viste Lena vej til Amalienborg museet, 44 beså kjoler med pynt og meget mere.

 

Så skulle vi have skovtur. Lena havde arrangeret sig med DFDS, som med Oslo båden sejlede os en tur på Øresund medens vi spist en god frokost. Jeg troede vi havde mistet både skorsten og styrehus, da vi sejlede under broen, men de havde nok prøvet det før.

 

I september havde jeg arrangeret besøg på Hørsholm Mølle med håndværktøjssamlingen, det har jo ikke altid været elektronik. Søren Duus Østergaard kom og fortalte om sin IBM historie indsamling. 49 deltog.

 

I oktober inviterede Leif i Synagogen i Krystalgade, hvor selveste Arne Melchior fortalte meget levende og underholdende om Mosaisk trossamfund. 40 hørte og  så.

 

I november blev vi for første gang lidt politisk, Frede havde inviteret Anders  Samuelsen til at fortælle om sit parti. Der blev ikke tid til mange spørgsmål eller debat, for han skulle videre til et møde i Rotary. 28 deltog. Jeg tog ikke skade af det og jeg agter at stemme, som jeg plejer.

 

 

Året sluttede på vanlig vis med julefrokost for 126 på Tårbæk Kro, maden er ualmindelig god, men lokalerne er der ikke meget at fortælle om. Vi havde arrangeret en lodtrækning blandt de fremmødte medlemmer om 6 gange 2 flasker rødvin.

For at få brugt de sidste midler satte vi deltagergebyret ned for medlemmer til kr.25.- inklusive øl ad libitum.

 

Jeg vil gerne ligesom sidste år spørge om der er nogen som kunne tænke sig at friske vor hjemmeside op.

 

På årsmødet sidste år foreslog Jørgen Jakobsen et besøg i IBM med topledelsen. Jeg har forespurgt men ikke modtaget en accept endnu.

Til gengæld fik vi så alle sammen en invitation i sidste uge til et møde med IBM klubben, hvor de vil foreslå nogle vedtægtsændringer til Klubbens vedtægter, mere ved vi ikke endnu, men der ser ud til at man vil fjerne vort tilskud, som sidste år var kr. 20.000.-. Jeg kan opfordre alle til at møde op den 10. februar.

 

Jeg vil gerne bringe en stor tak til mine 3 kolleger i sektionsledelsen. I gør det bare.

 

Og en tak til alle jer der bakker op om arrangementerne.

 

Regnskab næste side.

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomien – Regnskab 2010.

 

De samlede arrangementsudgifter udgør                                            kr. 175.639,15

 

Hjemmesiden har kostet                                                                      kr         180,00

 

Deltagerne har betalt                                                                           kr.   93.855,00

 

Det giver en netto udgift på                                                                kr    81.964,15

 

Som er blevet dækket af månedskontingentet på                               kr    59.508,00

 

Samt et tilskud fra IBM                                                                      kr    27.500,00

 

Så har vi forudbetalt vedr. 2011                                                          kr.    5.000,00

 

Det giver et overskud på    .                                                                Kr.        43,85

 

Så man kan vist sige, at den ged er barberet.