IBM Dk stadig i front

 

     Seniorsektionens besøg i Lundtofte den sidste dag i april begyndte i receptionen med et nostalgisk gensyn med det 50 år gamle elektroniske pladelager  (harddiske) fra RAMACen. Det var dengang, man endnu talte om "elektronhjerner". Lageret havde 50 store plader indbygget i et skabsstort kabinet. De kunne tilsammen rumme 5 megabyte alfanumeriske tegn - en dengang stor kapacitet, men ikke meget sammenlignet med nutidens cd'er, harddiske og microchips - og søgetiden plus ind/udlæsningstid kostede flere sekunder hver gang! IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) var med til at starte IT-udviklingen efter hulkorttiden op til vore dages sofistikerede data- og kommunikationssystemer. 

     De var basis for dagens program, lagt af Preben Herholt og som omhandlede IBMs status og specielt udviklingen på to spændende områder: sociale medier og deres anvendelse samt IBM's omfattende udviklingsprojekt kaldet "A smarter World". Der var fuldt hus i auditoriet, hvor vi kunne glæde os over også at kunne sige davs til nogle af de gamle kolleger, som man ellers sjældent møder ved seniorarrangementerne.

 

Service second to none

     Den første præsentation om IBM Danmarks status stod vores administrerende direktør, IBM'er gennem snart 30 år,  Lars Mikkelgaard-Jensen for.

     I korthed fortalt er selskabet forretningsmæssigt nu i god gænge med forventet fortsat udvikling efter nogle, forstår man, anstrengte år med bl.a. at integrere flere tusinde nye medarbejdere fra opkøbte softwarehuse og tilpasse dem i oprganisationen og IBM-kulturen. Det resulterede i at antallet af medarbejdere voksede til ca. 7.000. Rationaliseringer har senere resulteret i, at IBM i dag har omkring 3.000 medarbejdere. IBM Danmark er ifølge Lars Mikkelgaard den største af de skandinaviske IBM virksomheder, målt på markedsandel og omsæåtning.

     Det er fortsat tillige Danmarks største IT-virksomhed, somleverer software, hardware og serviceydelser af langt mere sofistikeret art end for blot få år tilbage. Med den internationalt samarbejdende servicevirksomhed "IBM Global Services" som grundlag har vi etableret IBM Danmark "Business Consulting Services", der dækker al den IT brancheekspertise, som kunderne kræver samt udvikler programprojekter, der skaffer dem nye elektroniske styringsmuligheder.

 

Intelligente services

     Internettet har fået større og større betydning med udviklingen af  nye "sociale medier" som fx. ipad, iphones og nu også smartphones, nogle med indbygget GPS. De har alle arvet hjemmecomputerens muligheder for kommunikation og up-/downloads. Også erhvervslivets brugere er begyndt at bruge de nye muligheder professionelt- forstod man  på digital marketing strategist Christian Carlsen.

     Hans kollega i udviklingsafdelingen, executive innovation architect Kim Eschrich, fortalte om sit arbejde i forbindelse med forskning i og udvikling af styrings- og kontrolprogrammer baseret på  kraftige, nyudviklede sensorer, hvor informationer sendes og modtages over lokalnet eller internettet.

     Ideen er blandt andet at få forskellige funktioner i samfundet til at reagere "intelligent " på hinanden. Eksempler kan fx være, hvis et meteorologisk system melder om uvejr, så skal kloaksystemerne automatisk åbne for ekstra afvandingskanaler og reservoirer relevante steder; hvis sensorerne fortæller om ændring i biltætheden, skal systemet selv sørge for trafikafledning, ændre signaler og lysskilte.

     Der er allerede mange velkendte, sensoraktiverede funktioner i gang i privaten og ude i samfundet. Kim fortalte eksempelvis, at der alene i  Danmarks Radios nye hus i Ørestaden er 40.000 af slagsen til  bl.a. at styre temperatur, vand, lys- og varme, døre, etc.

     Det blev et meget spændende møde for os seniorer i auditoriet i "dette her fantastiske copany", som vores første general manager Troels-Smith yndede at sige - hvad han sikkert også gjorde, da RAMACen oppe i receptionen kom til Danmark i 1961.

     (Erik Aagesen)