IBM Klubben, seniorsektionen

Forside  Formål Historie Sektionsledelse Arrangementer Fra medlemmer  Tilbud  LINK

2009 -Årsmøde regnskab 2008 og budget for 2009 

 

     

Økonomien – Regnskab 2008.

 

De samlede arrangementsudgifter udgør                                            kr. 175.110,00

 

Hjemmesiden har kostet                                                                     kr.      467,50

 

Deltagerne har betalt                                                                         kr.  86.200,00

 

Det giver en netto udgift på                                                               kr   89.377,50

 

Som er blevet dækket af månedskontingentet på                                kr.  53.406,00

 

Samt et tilskud fra IBM                                                                      kr.  41.590,00

 

Det giver et overskud på    .                                                               Kr.     5.618,50

 

Som vi har forsøgt at bruge til at forudbetale for nogle arrangementer i 2009   

 

 

Fremsendt budget for 2009 til IBM Klubben.

 

 

Udgifter til arrangementer:

 

             Fortæring                kr. 167.000

                Hjemmeside              kr.       235 

                    Rundvisning og entre kr.  30.500

                Diverse                    kr.    7.000

                                           i alt      kr. 204.735

Indtægter:

                Kontingenter            kr.   55.080

                Deltager betaling     kr.   98.700

                Tilskud fra IBM      kr.   50.955

                                 i alt       kr. 204.735