Historie

Sådan startede det:

I efteråret 1994 foreslog IBM klubben, at der blev etableret en seniorsektion og for at afprøve idéen blev der den 7.11.94 udsendt et spørgeskema, som 101 besvarede, og de 54 var positive.

Ideen var altså realiserbar, og klubben besluttede at starte seniorsektionen. På det indledende møde 16.1. 1995 blev der nedsat en sektionsledelse bestående af

                                     Thorkild Fougner

                                  Jørgen K.W. Hansen

                                  Bent Petersen

Det første arrangement med 34 deltagere gik til Villa Galina ved Gisselfeld Kloster, et sted som OP kendte godt.

Efterhånden blev aktiviteterne udvidet til et månedligt arrangement – bortset fra juli - og opfindsomheden fra medlemmer og bestyrelse må siges at have været bemærkelsesværdig god og alsidig.

Lad mig bare som eksempel nævne 2003-arrangementerne

Enkelte har vi været nødt til at gennemføre 2 gange på grund af stor tilslutning.

 • Danmarks Nationalbank (2 gange)
 • Teatermuseet, Hofteatret
 • Besøg hos NESA
 • Det ukendte Kronborg.
 • S/S Bjørn ved Helsingør kaj og Karmeliterklosteret (2 gange)
 • Revymuseet
 • Fregatten Peder Skram
 • Fredensborg Slot, Orangeriet (2 gange)
 • Sophienholm / Rokkedal Collection
 • Skovtur – Andelslandsbyen v. Holbæk.
 • Besøg i DR-Byen i Ørestaden
 • Besøg på Bernstorff Slot
 • Cirkusmuseet i Avedøre.
 • Julefrokost Tårbæk Kro

Lidt for enhver smag.

De årligt tilbagevendende arrangementer har været generalforsamlingen, som vi kalder årsmødet og julefrokosten, Årsmødet er seneste år blevet holdt i Bjælkestuen i Lyngby og den dejlige julefrokost har siden år 2000 fundet sted på Tårbæk Kro, hvor vi bliver fyrsteligt og rigeligt beværtet.

Endelig er det blevet tradition med en skovtur, der foregår i bus til et eller andet sted på Sjælland. Vi vil gerne spare Broen over Storebælt.

Ledelsen af sektionen har været rimelig stabil. Efter et par år ville Bent P. ikke mere og i hans sted kom Leif Molin til. Det blev til stor glæde for sektionen. Leif blev desværre syg, og Thorkild Fougner blev formand. Samtidig blev Aksel Olsen indvalgt og nogen tid efter blev sektionsledelsen suppleret med Lena Finch, som et fjerde medlem.

Da Thorkild Fougner valgte at stoppe blev Aksel Olsen valgt til formand og samtidig kom Leif Rasmussen.

Efter 10 år i sektionsledelsen synes Jørgen K.W.Hansen i januar 2006 at det var tid at stoppe og han blev erstattet af Frede Miller Jørgensen.

Medlemstallet er vokset støt over årene. I 1995 startede vi med 82 medlemmer, og i 2010 nåede vi  vi 280 medlemmer.


På et år har vi nu omkring 650-800 deltagere, heraf er ca. 200 ledsagere.

Julefrokosten har hvert eneste år været det store trækplaster! 130-140 deltagere

Det er dejligt, at der hele tiden kommer nye medlemmer til – også fra de nye firmaer, som er kommet ind i IBM-familien. Vi synes vel alle sammen, det er godt engang imellem at mødes med tidligere kolleger, få et lille skub til et besøg på et eller andet sted, man måske ikke havde lagt mærke til og drikke en lille glad kop kaffe med dem, man tidligere mødte i det daglige arbejde. Forhåbentlig vil der også stadigvæk være nogen, der med glæde påtager sig bestyrelsesarbejdet.


I 2013 besluttede Aksel at stoppe og samtidig besluttede sektionsledelsen at udvide til 5 personer, så ved årsmødet i januar 2014 blev Aase Gyldenvang og Jan Smidt Johannsen valgt. På det efterfølgende møde konstituerede sektionsledelsen sig med Jan som ny formand.


I 2014 besluttede Frede Miller Jørgensen at stoppe og på årsmødet 2015 blev Jan Heine Rasmussen valgt.


I 2015 besluttede Lena Finch at stoppe og på årsmødet 2016 blev Tenna Japp valgt.


I 2016 besluttede Leif Rasmussen at stoppe og på årsmødet 2017 blev Flemming Kampff valgt.


I 2017 besluttede Aase Gyldenvang at stoppe og på årsmødet 2018 blev Lise Andersen vangt.


I 2019 besluttede Tenna Japp at stoppe og på årsmødet 2019 blev Elsebeth Kristiansson valgt.


Kunne du tænke dig at deltage i sektionsledelsen, så send  en mail. 


JKW og TF - redigeret og ajourført af AO og JSJ