Formål

Seniorsektionens formål:

At give IBM pensionister mulighed for et socialt samvær ved kulturelle arrangementer, firmabesøg og lignende.

Sektionen har ingen vedtægter, men følger IBM klubbens vedtægter.

Medlemskab af seniorsektionen forudsætter medlemskab af IBM klubben.

Klubkontingent kr. 30,00 pr.måned.

Kontingent til seniorsektionen kr. 25,00 pr. måned.