IBM Klubben, seniorsektionen

Forside  Formål Historie Sektionsledelse Arrangementer Fra medlemmer  Tilbud  LINK

2009 -DRbyen 3. februar

 

  Et kæmpemæssigt medieværksted                

        En personlig reportage:

     Et besøg i Danmarks Radios

     store bygningskompleks i

     Ørestaden er en oplevelse

 

        Seniorsektionens besøg i DR BYEN blev en succes. Det kan blandt andet måles på deltagerantallet på i alt 97 seniorer og ledsagere, fordelt over to dage. Vi fik et indblik i DR’s fascinerende og for os udenforstående meget komplicerede produktionsverden, specielt inden for TV, som sammen med Radioen rummes i to store bygninger blandt DR BYENs øvrige bygninger, inklusive det nye, fantastiske koncerthus (hvortil Leif Rasmussen allerede har inviteret på besøg i marts.)

        I DR BYEN er nu samlet alle DR’s afdelinger, der før var spredt på 14 lokationer i Københavnsområdet, herunder også TV-Byen i Gladsaxe og Radiohuset på Rosenørns Allé. I produktionsbygningerne er der kun storrumskontorer, hvilket yderligere øger synergieffekten ved at bringe medarbejderne nærmere hinanden.

 

Imponerende byggeri

        Det er en oplevelse at komme derud, ikke mindst for undertegnede, der begyndte ’karrièren’ som medlem af drengekoret, da Statsradiofonien endnu holdt til i Stærekassen ved siden af Det kgl. Teater (Det var i 1941 - så gammel er man altså blevet!) Der gik dog kun kort tid, inden vi flyttede over i det nye Radiohuset, hvor jeg havde min gang i 4 år. Som et kuriosum kan jeg fortælle, at man undlod at færdiggøre koncertsalen til efter krigen, så tyskerne, der regerede i huset, ikke fik lejlighed til at bruge den. Så jeg er en af dem, der via kontakter har kunnet følge Radio/TV udviklingen fra Tordenskjoldsgade til Ørestaden.

        Og imponeret bliver man derude. Bygningerne, inklusive Koncerthuset, er forbundet af brede, overdækkede gangarealer med 16 meter op til glastagene og af gangbroer på mellemetagerne. Som førstegangs besøgende mister man hurtigt orienteringen, selv om vi faktisk kun opholdt os i to af bygningerne, der hvor TV- og radioudsendelserne bliver til. Radioens lokaler og studier så vi ikke videre til end hørespilstudiet, der rummer finesser til genskabelse af lyde som trin på trapper, knirkende døre, vandplasken, regnvejr (en stor badekar lignende indretning med bruser, vandspande) etc.. Dertil kommer sikkert en hel del elektroniske lydkulisser til at gøre inspilningerne realistiske.

 

Store studier til kendte programmer

        ´Goddag, piger og drenge’ lød det siden slutningen af 20’erne og langt op i 40’erne om eftermiddagen i radioen i de små hjem, sagt af Jens Frederik Lawaetz, alle tiders mest iderige og dynamiske programmand. Han lavede gennem årene spændende og underholdende programmer først for børn, siden også for voksne og endte som direktør for det nye TV-medie omkring 1950.

Han var et langt stykke ad vejen hovedkraften bag udviklingen af DR TV og ville, hvis han stadig levede, have været en begejstret og stolt fremviser af TV-stationen i Ørestaden.

        Men den unge Jacob, der førte mit hold rundt, var bestemt ikke ringe. Han havde drejebogen med i hånden og gav gode svar på alle de spørgsmål, vi kom med, da vi besøgte studierne, hvor eksempelvis ”Sommer”s lægebolig var bygget op, og hvor ”Hit med Sangen” og X-Factor bliver optaget: - store studier, op til 750 m2, med lampelofter, der giver så meget varme, at man for aktørernes og publikums skyld har installeret kraftige ventilationsanlæg. I det største studie er der 140 teaterprojektører, og indstillingerne til en bestemt udsendelse gemmes elektronisk, så at man senere automatisk kan genindstille dem til samme program.

 

Programmer til tiden og i god orden

        Det mest spændende var besøget i studiet for nyheder og aktuelle programmer. Det strækker sig gennem 4 etager, med de tre øverste besat af redaktionsopdelte medarbejdere. Nederst har vi selve studieområdet, hvor optagelserne finder sted. Har man set DR Nyhederne, kender man den stiore ring nede på gulvet, det er her det foregår. Så vi fik besked på at være stille oppe på 4. sal, hvor vi stod – og vi var stille, ligesom de mange medarbejdere ved deres dataskærme på etagerne. Og der var mange skærme, skal det siges.

        Det, der kan forundre én, er hvorledes alle de mange involverede teknikere og programfolk, programledere, udviklere osv. kan få hele dette apparat til at fungere, så godt, som det jo gør, og at der kommer så meget ud på skærmen i døgnets timer, til tiden og i god orden. Det er ligegodt imponerende, synes jeg. Nu forstår man bedre, at studieværten af og til kigger hen til det forkerte kamera, og teknikerne ude bagved sætter en forkert filmsekvens i gang under nyhedsudsendelsen osv. Det skal de ikke høre et ondt ord for.

        Der er sket meget i DR de senere årtier, og nye, dygtige generationer er kommet til. Inde på kulisseværkstedet hænger der oppe på væggen en 3 meter lang fotostat, et historisk foto, som må være kommet med fra TV-Byen. Man har i en eller anden anledning, formentlig en gang i 70’erne fotograferet hele TV-staben, omkring et hundrede mennesker. Da jeg så det, sagde jeg højt til Jacob: ’Jamen der sidder jo Jens Frederik’! Jacob kiggede forundret på mig og på billedet: ’Ja, altså, Jens Frederik Lawaetz’. Ham kendte ca. 25-årige Jacob overhovedet ikke! 

       Det er jo også mange år siden Jens Frederik blev æterbåren herfra, så den manglende historiske viden skal tilgives Jacob – og en tak for god underholdning skal han have.

 

Erik Aagesen