IBM Klubben, seniorsektionen

Forside  Formål  Historie Sektionsledelse Arrangementer Fra medlemmer  Tilbud  LINK

2008 -Årsmøde i Parken

61 sektionsmedlemmer var mødt op til årsmødet, der blev afholdt i "Parken"
Sektionens formand Aksel Olsen aflagde beretning for 2007 i sektionen. (se nedenfor)
Antallet af medlemmer er steget til 245, der i 2007 har fået tilbud om 15 aktiviteter/udflugter/besøg. Der har været 655 deltagere med samlede omkostninger på kr. 156.291.
På sektionens nyligt oprettede hjemmeside (www.seniorsektionen.dk) er formandens beretning anført, med angivelse af udflugtsmål og deltagerantal.
Beretningen blev ledsaget af lysbilleder.
Regnskab og budget blev gennemgået.
Beretning, regnskab og budget blev alle godkendt af forsamlingen med akklamation.
Thorkild Fougner er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. Thorkild var ikke tilstede under mødet, men var blevet takket af bestyrelsen, før han var rejst på ferie.
Aksel Olsen blev genvalgt som formand med akklamation.
Lena Finch blev genvalgt som bestyrelsesmedlem med akklamation.
Bestyrelsen havde foreslået Frede Miller-Jørgensen som bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre kandidater, og Frede blev valgt med akklamation.   
Bestyrelsen består derefter af:
Aksel Olsen, formand
Lena Finch
Leif Rasmussen
Frede Miller Jørgensen
Punktet "Eventuelt" medførte en mængde gode og relevante forslag til udflugter/besøg. Bestyrelsen noterede forslagene.
Som noget nyt blev der fra flere ønsket, at adskillige tidligere udflugter blev gentaget. Sektionen har tydeligt fået flere nye medlemmer, der ikke har haft mulighed for at deltage i tidligere aktiviteter.
Årsmødet blev afsluttet med en glimrende frokost anretning.
 
Ved terminalen
Per Mygind.

 

 

Beretning fra sektionslederen:

Det har været et ganske godt år – 2007,

 Medlemstallet er steget fra 236 til 245. Julefrokosten gav igen nye medlemmer.

 Vi har haft 15 arrangementer, i alt har 655 deltaget, det var 469 medlemmer og 186 ledsagere.

 Vi slog ikke rekord deltagelsen fra arrangementer i 2006 hvor vi kom op på 740 deltagere, men det var også takket være Lenas tilløbsstykke på Operaen, hvor 116 deltog.

 

Vi startede med årsmødet i januar her i Parken, hvor der deltog 64 medlemmer.

 

I februar havde Lena besøg med 38 deltagere i Odd Fellow Palæet, det var fuldtegnet så det blev gentaget i Marts måned, hvor Lena fik plads til 44. Det er jo en flot bygning med en spændende historie og vi fik et lille indblik i Odd Fellow ordenens historie og en let frokost i en af bygningens restaurationer.

 

I marts havde Leif arrangeret besøg på Nørrebros Bryghus, her deltog 18 som fik smagsprøver på de forskellige øltyper, man brygger uden hjælp af nærings- og nydelsesindustriens fagforening.

 

Også i marts havde Thorkild arrangeret et besøg på Kofoeds Skole, hvor man fik en gennemgang af organisationens historie. 20 deltog.

 

I april havde jeg arrangeret en tur til Vestvolden. Vi fik historien om opførelsen af Forsvarsvolden i begyndelsen af 1900 tallet og fik en rundtur på Voldanlægget og var inde i befæstningen, 43 deltog.

 

I juni havde Lena arrangeret et besøg på Holmen, hvor man både besøgte Søofficerskolen og kystradiostationens museum samt Mastekran og Holmens museum, 28 deltog.

 

Senere i juni havde Leif et besøg på Medicinsk Museion , hvor 23 fik forevist samlingerne med og uden sprit. Efterfølgende et Cafe besøg.

 

Medio August havde Lena arrangeret en dametur til Amalienborg museet, hvor det var dronningekjoler som 15 betragtede.

 

Årets skovtur gik i august til Middelgrundsfortet, Vi sejlede fra Langelinie traditionen tro i let regnvejr.

Det var nu overstået, da vi nåede frem til fortet.

Vi blev vist rundt både inde og ude efter en kort introduktion om fortets historie. Derefter frokost for 70 personer, som var maksimum.

 

I september havde Leif arrangeret byrundtur i København, hvor Allan Mylius Thomsen meget engageret fortalte om Københavns historie, medens byen endnu lå inden for Voldene, vi kom hele vejen rundt med eller uden rester af Volden. 36 fik ugens motion og en afslutning på en Cafe på Gammel Strand.

 

I oktober gentog Lena besøget på Holmen, som blev overtegnet i juni, denne gang med 24 deltagere.

 

I november var det blevet vejr til indendørs kultur, først havde Lena besøg bag scenen på Det Kongelige Teater, det gamle teaters historie blev suppleret med mange sjove episoder fortalt af et medlem af operakoret for 38 deltagere, som fik en dejlig frokost i teatrets restaurant.

 

Senere på måneden havde Thorkild bestilt rundvisning og frokost på Louisiana. Jeg er overbevist om at de 44 deltagere fik en større forståelse af Lucien Freuds billeder.

 

Traditionen tro afsluttede vi året med en Julefrokost den 11. december. 150 var maksimum, men alle der ville med kom med. Det kostede sektionen flere kasser øl, fordi vi lidt overmodigt havde lovet det gode mærke ad libitum.

 

Jeg vil gerne sige tak til Lena, Leif og Thorkild for jeres engagerede indsats. Tak til Hanne for alle de billeder hun har taget i løbet af året.

 

Thorkild har valgt at rejse til Sydfrankrig i 6 uger, men vi har sagt pænt tak til ham, inden han rejste, da han ikke ønsker genvalg.

 

I løbet af året blev jeg enig med resten af  sektionsledelsen i at vi måske skulle have en hjemmeside, det har jeg brugt lidt tid på, den vil blive præsenteret og kommenteret under eventuelt.

 

Det var så 2007, som vi har oplevet den.

 

.