IBM Klubben, seniorsektionen

Forside  Formål Historie Sektionsledelse Arrangementer Fra medlemmer  Tilbud  LINK

2008 -Avedøreværket 11. marts.

Det hele er i mega-størrelse

 

     Det er et flot syn fra motorvejen, Avedøreværket med sine to meget store, markante bygninger og de 150 meter høje skorstene. Men først når man er inde på værket, sådan som vi 30 IBM-pensionister var det den 11. marts, opdager man, at alle fysiske dimensioner og produktionsstørrelser er i ”mega-klassen” - bogstavelig talt. Vores særdeles kyndige cicerone,  informationsmedarbejder Pernille Harder Andersen, kunne endda tilføje, at værket er et af verdens mest energieffektive kraftvarmeværker, og fra publikumsbrochuren kan man udlede, at de to blokke AV1 og AV2 tilsammen har en  nettoydeevne på 700 MW (megawatt) el samt 900 MJ/s (megajoule pr. sekund) varmeenergi. Det kan dække behovet for elforbruget i 200.000 husstande og fjernvarme til ca. 1,3 mio. husstande.  .

 

Kul, olie og biobrændsel

     Avedøreværkets to samkørende blokke kan udnytte helt op til 94% af brændselsenergien. AV1 blokken er ældst og er kul- og oliefyret, medens man i den nyere blok AV2 er gået over til biobrændsel, dvs. halm og træpiller sammen med naturgas og olie.

 

 

     Iført sikkerhedshjelm samt en lille radiomodtager med ørehænger i det ene øre og øreprop i det andet kunne vi under rundvisningen i de støjramte produktionshaller høre alt, hvad Pernille Harder Andersen berettede. Vi så de 70 meter høje dampkedler og oplevede, hvordan vel 100 km rør i alle dimensioner snoede sig ind og ud mellem hinanden i 70 meters højde. Vi så store tanke til knusning af træpiller eller kul, og udendørs stod nogle høje  reservoirtanke til i alt 44.000 m3 varmt overskudsvand. Kulpladsen ved havnen rummer  600.000 tons kul og olietankene 80.000 tons fuelolie – det er til et års afbrænding i ovnene, som ved maksimal anvendelse forbrænder 85 tons kul eller 50 tons olie - i timen vel at mærke!  

   

 

Miljørensning

     Men mega-tallene stopper ikke her. Ikke meget affald eller forureningsstofferne i røggasserne går til spilde. Flyveasken indsamles fra kulafbrændingen, et stof der er eftertragtet ved fremstilling af cement, beton og vejbelægning - værket producerer 1-13 tons i timen! Røgen miljørenses for kvælstofoxider, der omdannes til vand og frit kvælstof. Svovldioxiden trækkes ud og behandles med kalk og vand, hvorved der produceres op til 10 tons gips i timen, som afsættes til gipsforbrugende virksomheder.

     Halmen er en megahistorie for sig. I en hangar-stor hal ankommer hver dag 65 kæmpestore vognlæs pressede halmballer, hver på 500 kg, fra landmænd på Sjælland og sydhavsøerne. Ballerne lagres ved hjælp af en kran, der ligner en containerkran. Fra et kontrolrum styres lastningen af transportbåndet, der via en oprivningsstation og  en stokersnegl sender halmen ind i ovnen – der afbrænder 3.000 tons halm på ca. 2 døgn!

 

Information med mega-værdi

Det var et utroligt spændende og velforberedt besøg, Leif Rasmussen havde sat i værk på en samfundsvigtig virksomhed af – for en lægmand som mig – megastore dimensioner og med en sikkerhed i de meget komplekse produktionsforløb, som var respektindgydende. Jeg er sikker på, at vi alle syntes, at Pernille Harder Andersens præsentationer og forklaringer var – for at blive i jargonen - af mega-nformationsværdi (!) – så hun havde ærligt fortjent vores traditionelle vingave.

Erik Aagesen